Om skolan

 

Tegnérskolan
Granvägen 27
661 80 Säffle

Skolassistent
Ulla Karlsson
Tel: 0533-68 11 30

Intendent
Marleen Smersfeldt
Tel: 0533-68 14 75

Rektor
Gustav Hagerskog
Tel: 0533-68 11 80

Biträdande rektor
Ola Nyström
Tel: 0533-68 19 04

Biträdande rektor
Calle Skålén
Tel: 0533-68 11 97

Skolcoach
Britt Lindström
Tel: 0533-68 11 56

Skolcoach
Mona Karlsson
Tel: 0533-68 11 57

IT-tekniker
Anders Lindgren
Tel: 0533-68 37 60

Skolsköterska
Maria Ioannidis Bjelkhed
Tel: 0533-68 11 84

Skolsköterska
Sandra Söderdahl
Tel: 0533-68 14 33

Kurator
Camilla Westlind
Tel: 0533-68 11 83

Kurator
Inga-Lena Johansson
Tel: 0533-68 11 72

Studie och Yrkesvägledare
Annica Janson
Tel: 0533-68 11 82

Specialpedagog
Maria Bondegård
Tel: 0533-68 11 81

Specialpedagog
Linda Zetterlund
Tel: 0533-68 19 65

Samverkande socionom
Annika Karlsson
Tel: 0533-68 11 73

Grundsärskolan
Tel: 0533-68 11 89

Spectrum
Tel: 0533-68 11 94

Kafeteria
Tel: 0533-68 11 87

Sidan uppdaterad den 20 juli 2019

Lämna synpunkt på sidan