Personuppgifter

Personuppgifter, som Du godkänner och lämnar till barn- och utbildningsförvaltningen och folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, registreras i en databas. Uppgifterna används bl.a. för att beräkna och debitera avgifter för plats i förskola, fritidshem och familjedaghem. Dina uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen, datalagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud i Säffle kommun är kommunsekreteraren. För information vänd Dig i första hand till Din handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan