Öppethållande

Våra förskolor och fritidshem har öppet alla vardagar. Midsommarafton, julafton och nyårsafton är verksamheterna stängda.

Förskolor och fritidshem håller öppet mellan 06.30 – 18.00, i vissa fall 06.00-18.30. 

Obekväm arbetstid

Finns önskemål/behov av omsorg under obekväm arbetstid (före 06.00 och/eller efter 18.30 samt helger) lämnas särskild ansökan. Kontakta någon av handläggarna på barn- och utbildningskontoret.

Planeringsdagar

För att kunna utföra ett målinriktat pedagogiskt arbete ges personal på förskolor och fritidshem möjlighet till fyra planeringsdagar per år. Föräldrar, som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn under dessa dagar, erbjuds alternativ plats. Rektor meddelar i god tid när planeringsdagarna infaller.

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan