Inskolning

Inskolningen genomförs med stor lyhördhet för ditt barns behov. Inskolning handlar om att lära känna varandra, så att du som förälder känner trygghet och tillit till personalen och har vetskap om att ditt barn får delta i en utvecklande och lärorik verksamhet. Inskolningens längd varierar från barn till barn.

Inskolning påbörjas tidigast det datum som står på på placeringsbeslutet.

För att underlätta vid omplacering till ny enhet finns oftast möjlighet att tillfälligt nyttja del av båda platserna parallellt under inskolningstiden. Period och tider görs upp i samråd med respektive avdelning.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan