Önskemål om plats i/från annnan kommun

Föräldrar har möjlighet att ansöka om plats i förskola och fritidshem i en annan kommun.

Under vissa förutsättningar ska/får en kommun ta emot ett barn från en annan kommun. Det är den mottagande kommunen som beslutar om plats ska eller får erhållas.


Om du är bosatt och folkbokförd i Säffle kommun

Anmäl ditt behov av plats direkt till den kommun där du önskar plats.

Om du är bosatt och folkbokförd i någon annan kommun och önskar plats i Säffle kommun

Anmäl ditt behov av plats till barn- och utbildningskontoret. Plats kan erbjudas efter särskild prövning.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan