Särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola eller fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i skollagen 8 kap. 7 § (förskola) och skollagen 14 kap. 6 § (fritidshem).

I dessa fall krävs att en utredning görs av handläggare på barn- och utbildningskontoret innan plats erbjuds.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan