Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Regler och avgifter för plats i förskola, fritidshem och familjedaghem / Avgiftsfri förskola s.k. allmän förskola

Avgiftsfri förskola s.k. allmän förskola

Välkomna alla tre- fyra- och femåringar!

Alla tre-, fyra- och femåringar är välkomna att delta i förskolans verksamhet s.k. allmän förskola. Verksamheten erbjuds alla barn från hösten det år som barnet fyller tre år.

Vad är tanken med den "allmänna förskolan"?

Alla barn som är 3 år eller äldre erbjuds pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn för att få goda möjligheter till lärande och en positiv utveckling. Verksamheten utgår från förskolans läroplan (Lpfö -98/10). Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Information/erbjudande

Barn- och utbildningskontoret skickar särskild information till berörda familjer under våren och plats i förskola erbjuds från 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.

Övrigt

  • Verksamheten är frivillig att delta i.
  • Verksamheten är avgiftsfri 15 tim/vecka under tiden 1 september - 31 maj, respektive år.
  • De barn som går i förskola mer än 15 tim/vecka får en avgiftsreduktion med 30 % på ordinarie avgift under tiden 1/9 - 31/5. För 3-5- åringar, med löpande förskoleplats, betalas ordinarie avgift enligt taxan under juni, juli och augusti varje år.

 

 

 

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan