Behålla plats i samband med arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet

Arbetslös med barn 1-5 år i förskola

Placeringstiden bör anpassas dels så att barnet får regelbunden vistelse i verksamheten och dels så att föräldrar aktivt kan söka arbete. I vissa fall kombineras schema med fasta tider för barnen och en rörlig timkvot/vecka för föräldrars tid till arbete timtid, anställningsintervju etc. Ordinarie taxa och avgiftsregler gäller.

Om föräldrar väljer att säga upp plats och ”arbetslöshet” anges som orsak till uppsägning gäller återplaceringsgaranti i 1 år. Garantin gäller dock inte återgång till tidigare plats. Vid nytt behov av plats kontaktas någon av handläggarna på barn- och utbildningskontoret.

Arbetslös - med barn, 6 – 13 år, i fritidshem

Skolbarn, 6 – 13 år, med plats i fritidshem har inte rätt att behålla sin plats om någon av föräldrarna blir arbetslös. Platsen ska sägas upp och ordinarie uppsägningstid, 2 månader, gäller. Platsen kan användas under uppsägningstiden.

Då plats sägs upp och ”arbetslöshet” anges som orsak till uppsägning gäller återplaceringsgaranti i 1 år. Garantin gäller dock inte återgång till tidigare plats. Vid nytt behov av plats kontaktas någon av handläggarna på barn- och utbildningskontoret.

Sjukdom

Föräldrars eller barns längre sjukdom påverkar inte rätten till plats i förskola eller fritidshem. Ordinarie taxa och avgiftsregler gäller. 

Föräldraledighet

Under tid med graviditetspenning från försäkringskassan kan plats nyttjas enligt fastställd schematid. Ordinarie taxa och avgiftsregler gäller.

  • Barn, 1-5 år, förskola
    Då någon av föräldrarna är föräldraledig för annat barn (syskons födelse) kan platsen, efter anmälan, behållas och nyttjas max. 15 timmar per vecka. Anmälan om föräldraledighet och ändrad placeringstid görs till barn- och utbildningskontoret 2 månader i förväg. Ordinarie taxa och avgiftsregler gäller.
  • Barn, 6 –13 år, fritidshem
    Om någon av föräldrarna är föräldraledig för annat barn (syskons födelse) kan plats i fritidshem inte behållas. Platsen sägs upp och ordinarie uppsägningstid 2 månader gäller. Platsen kan användas under uppsägningstiden. Vid nytt behov - lämna in anmälan och önskemål om ny plats till barn- och utbildningskontoret.

 

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan