Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Regler och avgifter för plats i förskola, fritidshem och familjedaghem / Anmälan plats i förskola, fritidshem och familjedaghem.

Anmälan om behov av plats i förskola och fritidshem

Taxeändring

Från och med 1 januari 2017 indexeras inkomsttaket i maxtaxan för förskola och fritidshem. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 43 760 kronor per månad, men höjs från 1 januari 2017 till 45 390 kronor per månad.

Anmälan om behov av plats

Välkommen med din anmälan om plats i kommunal eller fristående förskola tidigast 6 månader eller senast 4 månader innan du har behov av plats.

Du gör din anmälan via webbportalen. 

Förskolor och fritidshem hittar du i fältet till höger. 

När anmälan kommit in registreras ankomstdatum (= ködatum) och behov av plats för ditt barn. Vi sänder en bekräftelse där datum och dina önskemål framgår.

Om du inte fått besked om placering ca. två månader före önskat datum - kontakta placeringshandläggare på Barn- och utbildningskontoret.

 

När/hur får man veta att barnet/eleven fått plats?

Ett placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare när barnet har fått plats i förskola eller fritidshem. Där står var och från vilket datum plats finns anvisad samt när vi senast vill ha ditt svar.

När du svarar ja

När ditt JA-svar kommit in till Barn- och utbildningskontoret skickar vi ut ett placeringsbeslut till dig och till förskolan eller fritidshemmet. Där finns angivet från vilket datum platsen finns tillgänglig, placeringens omfattning och vem du ska kontakta för inskolning.

Vid JA-svar ska schema och inkomstuppgifter anmälas för att vi ska kunna fastställa schematid och avgift. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta så att avgift och platsen för ditt barn får rätt omfattning.

Då erbjuden plats accepterats är ditt barn inte längre aktuellt för placering. Om platsen inte är enligt ditt förstahandsval och du önskar att ditt barn ska stå kvar i kön – markera detta på ditt JA-svar.

När du svarar nej

Om du väljer att tacka nej till erbjuden plats står du fortfarande kvar i kön till ditt förstahandsval, men då utan platsgaranti. 

Schema - placeringstid

Varje barns schematid per vecka fastställs och beräknas enligt det antal timmar båda föräldrarna samtidigt arbetar (inklusive restid), studerar (inklusive restid) eller, i vissa fall, efter barnets eget behov.

Schematid för 3 - 5-åringar som enbart har plats 15 tim/vecka under perioden 1 september – 31 maj respektive år (allmän förskola), görs upp i samråd med enhet/avdelning.

Schematid, för barn 1 – 5 år, i förskola är:

  • vid arbetslöshet den tid som krävs för att aktivt sökta arbete.
  • vid föräldraledighet max 15 tim/vecka. Tid görs upp i samråd med avdelningen.

Se även information om behållande av plats under föräldraledighet och arbetslöshet..

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema senast två veckor innan ändringen ska gälla. Gäller alla placeringar.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: P41A

Sidan uppdaterad den 5 juni 2019

Lämna synpunkt på sidan