Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Regler och avgifter för plats i förskola, fritidshem och familjedaghem

Regler och avgifter

Information om regler och taxa för plats i förskola, fritidshem och familjedaghem.

Alla fristående förskolor och fritidshem är anslutna till Säffle kommuns regler och taxa.

Taxeändring

Från och med 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan för förskola och fritidshem. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kronor per månad, men höjs från 1 januari 2016 till 43 760 kronor per månad.

Vem kan få plats i förskola, familjedaghem och fritidshem?

Förskola

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder till dess de börjar skolan.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Det står i förskolans läroplan (Lpfö 98/10). I förskolan får barn möjlighet att lära och utveckla t.ex. sina språkliga, matematiska och sociala förmågor.

I Säffle finns 15 förskoleenheter, varav 5 drivs i enskild regi (läs mer under FÖRSKOLOR). Verksamheten är huvudsakligen organiserad i småbarnsgrupper
1-3 år, syskongrupper 3-5 år eller utvidgade syskongrupper 1-5 år.

Barn kan få plats i förskolan när Du som förälder förvärvsarbetar och/eller studerar eller om barnet har ett eget behov. Barnet kan även få plats när någon av föräldrarna är arbetssökande eller föräldraledig.

Alla 3 - 5-åringar erbjuds avgiftsfri förskola 15 tim/vecka från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år till och med våren innan barnet börjar i förskoleklass. Verksamheten erbjuds under perioden 1 september - 31 maj respektive år.

Familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för flera tänkbara varianter av omsorg t.ex. familjedaghem eller flerfamiljslösningar.

I Säffle kommun finns för närvarande ingen form av pedagogisk omsorg.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på barn- och utbildningskontoret.

Fritidshem

Om Ditt barn går i förskoleklass eller skola kan det få plats på fritidshem till och med vårterminen det år det fyller 13 år, om Du som förälder förvärvsarbetar och/eller studerar eller om barnet har ett eget behov.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass/skola före och efter skoltid samt under lov. Verksamheten ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritids.

I Säffle ligger fritidshemmen i nära anslutning till skolenheterna.

Fristående förskola och fritidshem

I kommunen finns fristående förskolor och fritidshem som drivs i enskild regi.
Alla enheter är anslutna till Säffle kommuns regler och taxa.

Är Du intresserad av dessa enheters inriktning och verksamheter – ring direkt till
respektive förskola/fritidshem - se FÖRSKOLOR och FRITIDSHEM.

.

Sidan uppdaterad den 14 december 2015

Lämna synpunkt på sidan