Du är här: Start / Barn & utbildning / Studera på annan ort

Bra att veta för dig som vill studera på annan ort

Har jag rätt till ersättning för resor/busskort?

Säffle kommun bekostar busskort för studenter som läser på annan ort. Från och med läsåret 2015/2016 ansvarar varje hemkommun för utdelning av busskort till elever folkbokförda i sin kommun. Det innebär att alla elever som är folkbokförda i Säffle Kommun ska hämta ut busskort på herrgårdsgymnasiet även om du läser på annat gymnasium.

Inackorderingstillägg

Om du studerar i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting kan du ansöka om inackorderingstillägg. Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

För att få tillägget måste den totala restiden mellan hemmet och skolan vara minst 2 timmar. Tilläggets storlek beror på avståndet mellan skola och hem . Inackorderingstillägget utbetalas under högst nio månader per läsår till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år.

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Lämna synpunkt på sidan