Du är här: Start / Barn & utbildning / Fonder och stipendier

Fonder och stipendier

Säffle kommun har nöjet att förvalta ett antal fonder med utdelning av stipendier, varav en del är möjliga för allmänheten att söka. Är du ett barn/ungdom från Säffle kommun kan du personligen skicka in en ansökan. För vissa stipendier går det även att lägga nomineringar. Klicka in på varje enskild fond för att se villkor och mer information. 

Alla stipendier och priser kommer att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

Ansökan ska vara inne innan sista mars varje år. 

 

Nedanstående stipender är de som finns att ansöka/nominera till genom Barn- och utbildningsförvaltningen år 2019:

Stiftelsen Torsten Nilssons minnesfond

Stiftelsens ändamål är att varje år dela ut två priser eller stipendier till ungdomar bosatta inom kommunen. Berättigade till priser eller stipendier ska vara ungdomar som t ex:
   -       Genom rådigt ingripande förhindrar en olycka eller dennas utbredning,
   -       i ett tidigt skede förhindrar skada på person och egendom,
   -       genom eget föredöme tar väl vara på sina kamrater,
   -       åsidosatt egen bekvämlighet för hjälp till vårdbehövande,
   -       i skolan visar framgång i studier och tillråds fortsatt utbildning,
   -       utfört berömlig idrottsprestation eller
   -       visar stora anlag för sång och musik med intresse för vidare utbildning.

Personlig ansökan eller nominering tas emot.

Stiftelsen Vilhelm och Anna Olssons donationsfond

Stipendier delas årligen ut till en eller flera begåvade och skötsamma ungdomar i Gillberga församling. Personlig ansökan eller nominering tas emot.

Svanskogs orkesterförenings premiefond

Stipendiet delas årligen ut till talangfulla och ambitiösa musikstuderande barn/ungdomar. Det är Musikskolan i Säffle som beslutar om vem eller vilka som får ta del av detta stipendium. Denna stipendie kan enbart ansökas om personligen, inga nomineringar tas emot.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan