Du är här: Start / Barn & utbildning / Fonder och stipendier

Fonder och stipendier

Säffle kommun har nöjet att förvalta ett antal fonder med utdelning av stipendier, varav en del är möjliga för allmänheten att söka. Är du ett barn/ungdom från Säffle kommun kan du personligen skicka in en ansökan. För vissa stipendier går det även att lägga nomineringar. Klicka in på varje enskild fond för villkor och mer information. 

Alla stipendier och priser kommer att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2018

 

Nedanstående stipender är de som finns att ansöka/nominera till genom Barn- och utbildningsförvaltningen år 2018:

Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond  

Stipendiet tilldelas årligen till elever från Säffle kommun som genomgått gymnasieutbildning i Säffle och som önskar vidareutbilda sig.

Stiftelsen Torsten Nilssons minnesfond

Stiftelsens ändamål är att varje år dela ut två priser eller stipendier till ungdomar bosatta inom kommunen. Berättigade till priser eller stipendier ska vara ungdomar som t ex:
   -       Genom rådigt ingripande förhindrar en olycka eller dennas utbredning,
   -       i ett tidigt skede förhindrar skada på person och egendom,
   -       genom eget föredöme tar väl vara på sina kamrater,
   -       åsidosatt egen bekvämlighet för hjälp till vårdbehövande,
   -       i skolan visar framgång i studier och tillråds fortsatt utbildning,
   -       utfört berömlig idrottsprestation eller
   -       visar stora anlag för sång och musik med intresse för vidare utbildning.

Stiftelsen Vilhelm och Anna Olssons donationsfond

Stipendier delas årligen ut till en eller flera begåvade och skötsamma ungdomar i Gillberga församling.

Svanskogs orkesterförenings premiefond

Stipendiet delas årligen ut till talangfulla och ambitiösa musikstuderande barn/ungdomar. Det är Musikskolan i Säffle som beslutar om vem eller vilka som får ta del av detta stipendium.  

Sidan uppdaterad den 16 februari 2018

Lämna synpunkt på sidan