Du är här: Start / Barn & utbildning / Fritidshem / Fritidsverksamhet från 12 år

Korttidstillsynen

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidshemsverksamhet för ungdomar med funktionshinder över 12 år och ligger i Säffle kommun under Socialnämndens ansvar.

Korttidstillsynen regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Tillsynen ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov. Korttidstillsyn är en fortsättning på den kommunala fritidshemsverksamheten och erbjuds så länge eleven går i skola. I Säffle ligger korttidstillsynen på Hyttegatan 31 och kallas för 31:an.

Korttidstillsyn är avgiftsfri. En kostnad för måltider utgår dock.

Resor till och från korttidstillsynen är den enskildes ansvar.

Gällande ansökan kotakta LSS-handläggare vid Socialförvaltningen

Om den enskilde inte är nöjd med beslut om korttidstillsyn kan detta överklagas enligt Förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information i form av en besvärshänvisning medföljer vid delgivning av beslutet.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: Q5ZK

Sidan uppdaterad den 2 april 2015

Lämna synpunkt på sidan