Du är här: Start / Barn & utbildning / Fritidshem

Fritidshem

Kommunens fritidshem ligger i anslutning till våra skolor Klicka på den aktuella skolan för mer information.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever som går i förskoleklass och skola till och med vårterminen det år de de fyller 13 år.

Fritidshemmens verksamheten ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen under den skolfria delen av dagen och under lov.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmet ska i tllämpliga delar följa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

I Säffle finns kommunala fritidshem som ligger i anslutning till våra skolor. Det finns också ett fristående fritidshem i anslutning till Långseruds fristående skola.

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan