Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Yrkesutbildning KomVux / Restaurang och Storhushåll

Restaurang och Storhushåll

Restaurang och Storhushåll

Vår lärlingsutbildning inom Restaurang och Storhushåll ger dig stora möjligheter till arbete i branschen. Du kan söka jobb i serveringskök, gatukök, caféer samt inom restaurang, dagligvarubutik, skolkök, sjukhuskök eller förskola m.m. Utbildningen innehåller bl.a. kall- och varmkök, gastronomi med mat och dryck i kombination, livsmedels- och näringskunskap, matlagning och specialkoster.

Om utbildningen

Det nya sättet att skaffa sig yrkeskunskaper inför en anställning

Att gå en lärlingsutbildning mot restaurang och storhushåll, innebär att du till största delen av utbildningstiden (ca 4 dagar/vecka) befinner dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet. En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment som passar bättre att göra i skolans lokaler där ex. kurslitteratur och datorer finns.

På din arbetsplats kommer en eller flera av de anställda att fungera som handledare för dig och under utbildningen gå igenom samtliga moment som du behöver kunna inför en anställning. Handledarna kommer också, tillsammans med lärarna på skolan, att regelbundet kontrollera att du har inhämtat de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs i varje moment.

Vad leder utbildningen till?

Genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb inom restaurangbranschen. Efter utbildningen till biträdande kock eller kock har du kompetens inom flera olika områden. Du kan arbeta inom hotell- och restaurangnäringen, storkök, provkök, butik eller livsmedelsindustrin. Olika mål kan nås beroende på studiefart och förkunskaper.                                                                                                             

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill jobba med livsmedel.

Vem är behörig att söka?

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller är under 20 år och har slutbetyg/examen från gymnasieskola
  • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge och
  • har förutsättningar att följa kursen (ex: svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande)

Hur går utbildningen till?

Utbildningen startar efter överenskommelse med den studerande och utbildningsanordnaren. Den omfattar 40 veckor och innehåller normalt 1000 poäng.

Ansökan tas emot kontinuerligt

Alla som söker kommer att kallas till en intervju före antagning.

För mer information och ansökan kontakta vägledare Inger Gerdén, telefon: 0533-68 19 40 eller mail: inger.gerden@larcenter.se 

För information om utbildningens innehåll kontakta Annica Janson, Astar 072-1421613 annika.jansson@astar.se

 Kurser som ingår

 

Hygien

HYGHYG0

   100poäng

Matlagning 1

  MALMAL01

   100poäng

Matlagning 2

  MALMAL02

   200poäng

Service och bemötande 1

  SEVSEV01

   100poäng

Servering 1

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

  SERSER01

  MÅTBRC0

   100poäng

   100poäng

Livsmedel och näringskunskap 1

  LIVLIV01

   100poäng

Matlagning 3

  MALMAL03

   200poäng

 

Tillägg och fördjupning beroende på mål, studiefart och förkunskaper

 

 

Mat och dryck i kombination

  MACMAT0

   100poäng

Specialkoster

  MALSPE0

   100poäng

Matlagning 4

  MALMAL04

   200poäng

Gymnasiearbete

  GYARRL

   100poäng

 

Sidan uppdaterad den 4 juni 2019

Lämna synpunkt på sidan