Maskinoperatör

Denna lärlingsvuxutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill jobba inom industrin som maskinoperatör. 75 % av utbildningen sker på praktikplatsen.

Utbildningstid: 20 veckors heltidsstudier -9 september 2019 till 24 januari 2020.Förkunskapskrav: Godkänd svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskola/grundläggande vux.

Antal platser:
3 platser

Ansökan inne senast 9 augusti 2019

Ansökan sker genom onlineansökan
https://e-tjanster.saffle.se/VUX
eller genom att ladda ner denna ansökningsblankett
eller via ett bokat besök hos vägledare Inger Gerdén
Utbildare: Lernia

Sidan uppdaterad den 12 juni 2019

Lämna synpunkt på sidan