Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Välkommen till vård- och omsorgsutbildningen!

Vård- och omsorgsutbildningen är en utbildning för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Exempel på yrkesutgångar:

  • Funktionshinderområdet

  • Hälso- och sjukvård

  • Psykiatri

  • Äldreomsorg

Utbildningen omfattar 60 veckor (tre terminer) och innefattar 1500 gymnasiepoäng. I varje termin ingår fyra veckors obligatorisk praktik. Praktiken  innebär både dag, kväll och helg -tjänstgöring.

Vid terminstart för hel utbildning är det närundervisning, en vecka som är obligatoriskt. Sedan tillkommer obligatoriska närträffar (minst 2 dagar per vecka) som är inplanerade under hela terminen

Du har även möjlighet att läsa enstaka kurser tillhörande utbildningen. Här finns även det inplanerade närträffar som är obligatoriska

Validering

Du har även möjlighet att validera din praktik. För att tillgodoräkna din praktik är det viktigt att arbetsgivarintyg inom vård och omsorg bifogas med ansökan.

Vad kostar det?

Utbildningen kostar ingenting, du betalar för läromedel som lärarna rekommenderar

Vad kan jag studera?

Hel utbildning på 1500 poäng eller enstaka kurser

Läs mera om våra kurser här:

Behörighetskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9 

Gemensamma kurser:

- Etik och människans livsvillkor

- Gymnasiearbete

- Hälsopedagogik

- IT i vård och omsorg

- Medicin 1

- Psykiatri 1

- Psykologi 1

- Specialpedagogik 1

- Svenska 1  

- Svenska som andraspråk 1 

- Vård och omsorgsarbete 1 och 2

- Samhällskunskap 1a1

- Fördjupningskurser:

Om du vill veta mer om kurserna kan du söka i nedan länk

- Akutsjukvård

- Hemsjukvård

- Palliativ vård

- Psykiatri 2

- Kost, måltid och munhälsa

- Samhällsbaserad Psykiatri

- Socialpedagogik

- Specialpedagogik 2

- Svenska 2-3

- Svenska som andraspråk 2-3

- Vård och omsorg vid demenssjukdom

- Vårdpedagogik och handledning

- Äldres hälsa och livskvalitet

Om du vill veta mer om kurserna kan du söka i nedan länk

 

När kan jag söka?

Din ansökan till hel utbildning eller till enstaka kurs skall göras senast 15/5 inför studiestart under hösten samt 15/11 inför studiestart under våren.

OBS! När du söker första gången till vård- och omsorgsutbildningen ska alltid dina tidigare betyg bifogas vid ansökan!

Före du antas till vård och omsorgsutbildningen, kommer du att kallas till en antagningsintervju.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om att studera på vård- och omsorgsutbildningen är du välkommen att kontakta Säffle lärcenters studievägledare Inger Gerdén.

 

 

Sidansvarig: Kicki Tengelin

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan