Du är här: Start / Barn&utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

 

Vem är det till för?

Den grundläggande vuxenutbildningen, eller “GRUV:en” som vi vardagligt kallar den, ger vuxna från 20 år en chans att få kunskaper som motsvarar de som uppnås i grundskolan. Som studerande på GRUV kan man ha gått i grundskolan och av olika anledningar inte nått målen i något ämne, vara invandrare som läst SFI och vill studera vidare eller av helt andra skäl behöver kunskaper på denna nivå.

De kurser som kan studeras på Säffle Lärcenter är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Som studerande kan man välja att läsa bara en kurs, eller flera, och man kan oftast kombinera detta med andra studier eller aktiviteter.

 

Hur går det till?

I alla kurser, förutom samhällskunskap, inleds studierna med ett digitaliserat test för att se vilka förkunskaper den studerande har. Detta görs för att vi på bästa sätt ska kunna individualisera studierna så att de passar de behov som var och en har.

Därefter ges lektioner i en kurs/dag som oftast ligger på förmiddagstid. Lärarna lägger stor vikt vid att möta de olika behov som var och en har, för att göra det möjligt att på ett bra sätt nå målen. Detta är nödvändigt eftersom grupperna ofta är väldigt varierande i åldrar, ursprung och förkunskaper. Denna variation är även en stor tillgång då de studerande bidrar med en oändlig mängd skiftande erfarenheter och livsupplevelser. Grupperna består oftast av 10-20 studerande. Förutom lektionstillfällena gör den studerande även arbetsuppgifter som finns i studieportalen. Dessa uppgifter kan alltså göras helt oberoende av tid och plats.

Många av de studerande har vittnat om att studierna på GRUV bidragit till större självförtroende, ökad medvetenhet och mycket glädje. En vanlig reaktion är att man kan mer än vad man först trodde, och att den livserfarenhet som var och en bär med sig har bidragit till detta.

 

Vad leder det till?

Den som läst en kurs på GRUV får betyg i kursen, och om man har läst alla fyra kurserna får man dessutom ett slutbetyg från den grundläggande vuxenutbildningen. Med ett betyg från GRUV kan man sedan söka kurser på gymnasial nivå. Om man som invandrare nått målen i svenska som andraspråk har man också de förkunskaper som krävs för att exempelvis söka till vård- och omsorgsutbildningen.

 

Sidansvarig: Maria Nilsson


Sidan uppdaterad den 28 juni 2016

Lämna synpunkt på sidan