Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

På grundläggande vuxenutbildning (GRUV) kan du läsa kurser som motsvarar grundskolans senare del. Man kan tidigare ha gått i grundskolan och av olika anledningar inte nått målen i något ämne, vara invandrare som läst SFI och vill studera vidare eller av andra skäl behöva kunskaper på denna nivå.

De ämnen som kan studeras på Säffle Lärcenter är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Studierna sker på plats på Lärcenter, med lektioner varje vecka. Som studerande kan man välja att läsa en kurs eller flera.

Inför att du ska söka studier på GRUV erbjuds du studie- och yrkesvägledning för att kunna planera dina studier på bästa sätt. Intag till GRUV sker fyra gånger per år (januari, mars, augusti och oktober). Du kan av studie- och yrkesvägledaren få information om sista ansökningsdatum inför de olika intagen.

Den som läst en kurs på GRUV får betyg i kursen. Med ett betyg från GRUV kan man sedan söka kurser på gymnasial nivå. Om man som invandrare nått målen i svenska som andraspråk har man också de förkunskaper som krävs för att exempelvis söka till vård- och omsorgsutbildningen.

 

Sidansvarig: Cecilia Lundqvist Hahne

Sidan uppdaterad den 4 juni 2019

Lämna synpunkt på sidan