Välkommen till Säffle Lärcenter!

Vi är en del av Säffle kommun och erbjuder vuxenutbildning på alla nivåer. Hos oss får du stöd och hjälp att förverkliga dina drömmar.

Vill du studera hos oss på Säffle Lärcenter? Ansök här!

Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning

Aktuellt

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen, eller “gruven” som vi vardagligt kallar den, ger vuxna från 20 år en chans att få kunskaper som motsvarar de som uppnås i grundskolan.

Gymnasial vuxenutbildning

På Säffle Lärcenter kan du läsa gymnasiekurser både lokalt och via nätet. Det centrala uppdraget för våra kompetenta pedagoger är att stötta dig och ditt lärande.

Särskild utbildning för vuxna

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.På Lärvux kan du utveckla dina kunskaper och din kompetens för att klara dig bättre i din arbetssituation och i samhällslivet.

Vård- och omsorgsutbildning

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper och ge färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Svenska för invandrare

På Säffle Lärcenter läser ca 220 studenter svenska för invandrare. Studenterna är fördelade på 3 studievägar, med avseende på bakgrund, förutsättningar och mål.

Högskola & universitet på distans

På Säffle Lärcenter kan du läsa allt från hela program till kortare kurser.

Fråga Inger

Barnskötarubildningen

Nu kan du söka barnskötarutbildning 1300 poäng hos oss. Utbildningen varvar teori och praktik under 50 veckors heltidsstudier.
Då utbildningen ges som närstudier är det inte möjligt att kombinera med jobb.

REGISTERUTDRAG

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom förskolans verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 november.

Broschyr Barnskötarutbildningen
Ansök här

Yrkesutbildning - Industri bas

Den här utbildningen ger dig möjlighet att söka jobb inom industrin.

Utbildningen startar vid flera tillfällen under 2019. Den är 35 veckor.
I utbildningen ingår praktik i ett företag i din hemkommun.
När du är klar kan söka många olika jobb inom industrin.
Exempel är operatör, montör eller svetsare.
Utbildningen är CSN-berättigad.
Mer information i denna folder

Säffle Lärlingsutbildning

Restaurang och Storhushåll

Vår lärlingsutbildning inom Restaurang och Storhushåll ger dig stora möjligheter till arbete i branschen. Du kan söka jobb i serveringskök, gatukök, caféer samt inom restaurang, dagligvarubutik, skolkök, sjukhuskök eller förskola m.m. Utbildningen startar efter överenskommelse med den studerande och utbildningsanordnaren. 
Ansökan tas emot kontinuerligt

Säffle Lärcenter

Läs mer om utbildningen här

Skolledning

Din webbläsare har inte flash installerat