Du är här: Start / Barn & utbildning / Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Barn, elever, ungdomar, KomVux, och uppdragsutbildning inom Säffle kommuns verksamhetsområde är försäkrade hos försäkringsbolag.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

 

Kommunala förskolor och fritidshem

Alla barn med plats i kommunala förskolor och fritidshem i Säffle kommun är olyckfallsförsäkrade enligt ovan. Försäkringen gäller såväl under verksamhetstid som under fritid och lov.

Försäkringsfoldern delas ut vid första placeringen och sedan fortsatt en gång per kalenderår via förskolor, familjedaghem och skolor.

Fristående förskolor och fritidshem

Alla barn med plats i fristående förskolor och fritidshem ska vara olycksfallsförsäkrade i samma omfattning som i kommunala förskolor och fritidshem.

Varje enskild huvudman ansvarar för att försäkring tecknas och lämnar information om försäkringsbolag, villkor etc.

Kommunens olycksfallsförsäkring, se nedan

Olycksfallsförsäkring                                                  Protector                      Försäkringsnummer                                                      261312-6.2

Se försäkringsbesked

Certificate of insurance

Skadeanmälan skickas till:                                            Protector Forsikring ASA

 Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 STOCKHOLM                                                                                                

Tel: 08-410 637 00

E-post                                                                             mailto:skador@protectorforsakring.se

 

Rutiner vid skada           

Anmälan skall göras av den skadelidande   (eller förälder/vårdnadshavare) 

Kontakta Protector vid behov av taxiresa till/från skolan! Tänk på att alla taxiresor till/från skola skal vara föreskrivna av läkare samt godkända av försäkringsbolaget innan resan påbörjas. 

 

Sidan uppdaterad den 2 april 2019

Lämna synpunkt på sidan