Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundsärskola

Grundsärskola

Barn och ungdomar som bedöms inte nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning har rätt till grundsärskola enligt skollagen.

Grundsärskolan är indelad i grundsärskola och träningsskola.

Inom grundsärskolan är all undervisning individuellt anpassad efter varje individs egna förutsättningar. Eleverna följer grundsärskolans eller träningsskolans kurs- och timplan.

Eleven kan gå i grundsärskolegrupp eller vara individintegrerad grundsärskoleelev i grundskolan. Då är eleven placerad i en grundskoleklass och följer oftast klassens timplan men särskolans kursplan. Även när eleven går i grundsärskolegrupp kan eleven delta i undervisning i grundskolklass.

Ansökan till särskolan 

Vårdnadshavare och rektor samråder före beslut om placering av elev i grundsärskolan. Beslutet om placering i grundsärskola föregås av en utredning som består av fyra delar:

  • en psykologisk bedömning 
  • en pedagogisk bedömning 
  • en social bedömning 
  • en medicinsk bedömning

Rektor för grundsärskolan gör en helhetsbedömning av utredningens fyra delar.

Särskolan i Säffle kommun

I Säffle finns grundsärskola åk 1-9, gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna, Lärvux.

På Tingvallaskolan finns grundsärskolegruppen Gula Villan för elever i årskurs 1-6 och på Tegnérskolan finns grundsärskolegruppen Röd hemvist för elever i årskurs 7-9.

Herrgårdsgymnasiet erbjuder gymnasiesärskolans 4-åriga program för Fordonsvård & Godshantering. Elever kan även söka gymnasieprogram inom gymnasiesärskolan på andra orter.

Sidan uppdaterad den 16 december 2015

Lämna synpunkt på sidan