Du är här: Start / Barn&utbildning / Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform som erbjuds alla 6-åringar. Pedagoger från förskoleklass, grundskola och fritidshem arbetar tillsammans i en verksamhet som tillgodoser barnens individuella behov.

Förskoleklass är obligatorisk för kommunen att anordna men frivillig för varje familj att nyttja. Tid för 6-åringar i förskoleklass är kostnadsfri. Behov av plats utöver verksamhetstiden i förskoleklass kan kombineras med plats i fritidshem eller familjedaghem.

Övriga upplysningar om förskoleklasser lämnas av varje verksamhetsområde.

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2015

Lämna synpunkt på sidan