Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder tills de börjar i förskoleklass/skola.

I kommunen finns både kommunala och fristående förskolor.

 

Förskolor i Säffle kommun:

Förskola Område Regi
Förskolan Annelund  Tätort västra Kommunal
Förskolan Enen Värmlands Nysäter Kommunal
Förskolan Eldflugan (Ped. inrikt. Äventyrspedagogik) Tätort östra Fristående
Förskolan Fiskarberget Kila Kommunal

Förskolan Illern

Tätort östra

Kommunal

Förskolan Kullerbyttan (Ped. inrikt. Rörelse) Tätort östra Fristående

Förskolan Kyrkmyren

Förskolan Lugnadal

Tätort västra Kommunal
Förskolan Musikanten (Ped. inrikt. Musik) Tveta Fristående
Förskolan Månsten Tätort Östra Kommunal
Förskolan Mörten Långserud Fristående
Förskolan Pluto   Tätort västra Kommunal
Förskolan Rävgården  Svanskog Kommunal
Förskolan Solkatten Botilsäter Kommunal
Förskolan Sund Tätort östra Kommunal
Förskolan Sörgården Värmlandsbro Kommunal
Förskolan Tuvan Tätort östra Fristående

Om förskolan i Säffle kommun

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Det står i förskolans läroplan (Lpfö 98/16).

Förskolan är sedan juli 2011 en egen skolform. Det betyder att förskolans verksamhet omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Verksamheten anpassas till alla barn i förskolan i en trygg miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande.

Undervisningen leds av förskollärare men det kan också finnas annan personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen ges möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

I Säffle kommun kan Du välja mellan kommunala och fristående förskolor. De fristående förskolorna är anslutna till kommunens kö och taxa.

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan