Du är här: Start / Barn & utbildning

Barn & utbildning

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder tills de börjar i förskoleklass/skola. Se förskolor i Säffle kommun här. Läs mer om skolformen förskola här. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Säffle kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans och fritidshemmets öppettider. Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid och hur du ansöker om plats här.

Förskoleklass 

Förskoleklassen är en egen skolform. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Läs mer om skolformen förskoleklass här och läs mer om förändrade regler i och med höstterminen här.

Grundskola

Miljöbild från Svanskogs skola.

I Säffle kommun finns nio grundskolor att välja på, fördelade över kommunen, varav två stycken är friskolor. Särskola finns på Tingvallaskolan (årskurs 1-6) och Tegnérskolan (årskurs 7-9) och har hela kommunen som upptagningsområde. Se våra skolor här.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever som går i förskoleklass och skola till och med vårterminen det år de de fyller 13 år. Fritidshemmens verksamhet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen under den skolfria delen av dagen och under lov. Läs mer om våra fritidshem här. 

Gymnasieskola

I Säffle är vi stolta över vårt gymnasium Herrgårdsgymnasiet! Under de senaste åren har vi lagt mycket kraft på att vidareutveckla skolan så att den är modern, trivsam, trygg och framför allt bra på undervisning. Läs mer om Herrgårdsgymnasiet här!

Vuxenutbildning

Om du är över 20 år och vill studera är du välkommen till Säffle Lärcenter. Här kan du läsa allt från enstaka kurser på olika nivåer till hela utbildningar. Du kan också få hjälp med studievägledning och svar på frågor om studiestöd via CSN. Många av våra kurser ges på distans vilket gör det möjligt att kombinera studier med familj och arbete. Säffle Lärcenter erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå, särskild utbildning för vuxna, vård- och omsorgsutbildning, svenska för invandrare samt högskolestudier på distans. Till Säffle Lärcenter.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: B7YX

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan