Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med statliga och kommunala arbetsmarknadsfrågor i nära samverkan med kommunala enheter, arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningar.

Arbetsmarknadsenheten är flexibel och utvecklar verksamheten utifrån olika målgrupper och behov. Man arbetar målmedvetet med individen i centrum för att skapa förutsättningar för denne att närma sig den reguljära arbetsmarknaden, påbörja utbildning, starta företag eller annan alternativ arbetsmarknad.

Samtidigt samordnas praktikplatser och olika anställningar administreras, samt informeras andra enheter om hur de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar.

I Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ingår även Fordonscentralen och vaktmästeri.

Arbetsmarknadschef:
Sanna Bertilsson
0533 68 10 30
Sanna.bertilsson@saffle.se

Arbetsmarknadsfrågor:
Jonas Schützer Larsson
0533 68 10 31
Jonas.s.larsson@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent: 
Nina Andersson
0533 68 10 34
nina.andersson3@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent
Oskar Wahlstedt
0533 68 10 48
oskar.wahlstedt@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent:
Petra Andersson
0533 68 10 37
Petra.andersson@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent:
Evelina Öström
0533 68 10 46
Evelina.ostrom@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent:
Emma Karlsson
0533 68 10 36
Emma.karlsson@saffle.se

Ansvarig Fordonscentralen:
Robert Högsähf
0533 68 10 32
Robert.hogsahf@saffle.se

Ansvarig Handtaget:
Fredrik Svedenvik
0533 68 36 32
Fredrik.svedenvik@saffle.se

Handledare skog och miljö
Niclas Wernborg
0533 69 10 49
Niclas.wernborg@saffle.se

Sidan uppdaterad den 30 september 2019

Lämna synpunkt på sidan