Hemtjänst
Kontakt

Hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgift se nedan.

Nyckel till bostaden:

I Säffle kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen åverkan på din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt. Detta gäller även vid trygghetslarm.

Hantering av kontanter

Hemtjänstpersonal handhar inte kontanter, utan kundkort för aktuell matbutik rekommenderas. Du ska inte lämna ut kort som är kopplat till ditt inkomstkonto.
Hemtjänstpersonalen får inte ta ut pengar åt dig på en bankomat.

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 31-5

Ring 0533-68 13 51

Dag 6-12

Ring 0533-68 18 92

Dag 13-18

Ring 0533-68 13 50

Dag 19-24

Ring 0533-68 13 52

Dag 25-30

Ring 0533-68 13 89

Telefontid måndag-fredag mellan 08:30-09:30, samt måndag och onsdag mellan klockan 13:00-14:00

Valfrihet inom hemtjänsten

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare.

Kontakt
  • Agneta A Pettersson

    Avdelningschef äldreomsorg

    Socialförvaltningen

    0533-68 16 72

    Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20