Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan vara till exempel familjemedlem, släkt, vän, kollega eller granne.

Du som anhörig är välkommen att delta i anhörigstödets aktiviteter, vissa av aktiviteterna är riktade till alla anhöriga, vissa av dem är till för en speciell målgrupp. Vissa av aktiviteterna kräver föranmälan! De flesta aktiviteterna är kostnadsfria om inte annat anges. Du ordnar själv med transport till och från aktiviteterna.

Hösten 2020

Under hösten så anpassas verksamheten efter den pandemi som råder. Det innebär att anhörigstödet erbjuder begränsade gruppaktiviteter. Det planeras för att genomföras en samtalscirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nationella anhörigdagen 6 oktober 2020

Föreläsning inställd på grund av för få anmälda!
Dock kommer anhörigkonsulenten finnas på plats på biblioteket mellan 16.00-18.00 för att informera och svara på frågor om anhörigstöd.


Den 6 oktober kl 18.30 bjuds det in till en informationskväll på Säffle bibliotek.
Vem är anhörig och vad finns det för stöd?

Läs mer på bibliotekets hemsida och glöm inte hämta biljetter!

Nationella anhörigdagenöppnas i nytt fönster

Stödsamtal

Du som anhörig kan få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd". öppnas i nytt fönster

Samtalscirkel - Vuxensyskon

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning och sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet. Samtalscirkeln som är gratis syftar till att synliggöra känslor och behov hos syskon till personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Hur skall man förhålla sig till ansvar, oro, skam och ilska? Kan man sätta gränser och skapa utrymme för egna relationer och behov när det dåliga samvetet pockar på?

I studiematerialet finns berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du ska vara över 18 år för att delta.

I samband med träffarna serveras smörgåsfika. Meddela om du har specialkost. Antalet platser är begränsat och angående sjukdomen covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att verksamheten ska vara så coronasäker som möjligt.

Start:
För tillfället finns inte tillräckligt många anmälda för att starta samtalscirkeln. Lämna gärna intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, se länk nedan.

Tid: kl 17.00-19.30, måndagar

Pris: Kostnadsfritt

Träffar: 8 st

Plats: SV Säffle, Hamngatan 5, Säffle

Ledare: Emma Kristensson

Intresseanmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Säffle kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland.

Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20