Kontakt

Stöd i hemmet för vuxna

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för t ex hemtjänst när du vistas i annan kommun.

Om du t ex har hemtjänstinsatser och planerar att åka till sommarstugan i annan kommun, så tar du kontakt med biståndsenheten i din hemkommun. Biståndsenheten hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndsenheten ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslutade i hemkommunen.

Eftersom det krävs planering för att få insatser att fungera i en annan kommun, bör du kontakta biståndsenheten i god tid före din resa.

Kontakt
  • Agneta A Pettersson

    Avdelningschef äldreomsorg

    Socialförvaltningen

    0533-68 16 72

    Järnvägsgatan 13, Säffle