Bild
Kontakt

Skolsocialt team

Det skolsociala teamet finns till för den kommunala skolans alla elever i förskoleklass till årskurs 6. Det skolsociala teamet ska hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för vårdnadshavare att stödja barnets skolgång och öka skolnärvaron.

Vårdnadshavare ska genom skolsociala teamet få verktyg för att kunna stötta och vägleda sitt barn. Det skolsociala teamet riktar sig även direkt till eleven för att ge strategier i skolvardagen. Det kan vara att personal är med barnet i skolan, har samtal med barnet, har samtal med föräldrarna eller har familjesamtal.

Så kan du få stöttning

Skolsocialt team är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Personalen i teamet har ett socialpedagogiskt uppdrag och jobbar direkt med uppdrag från skolan eller vårdnadshavare.

Såhär initieras kontakt med skolsocialt team:

 • När skolans personal identifierar ett barn som kan behöva ett utökat stöd ska de kontakta rektor som gör bedömning om skolsocialt team ska kontaktas.
 • Föräldrar kan även kontakta skolsocialt team direkt.
 • Om ärendet kommer till skolsocialt team tar någon av personalen där kontakt med vårdnadshavare och påbörjar ett stödjande eller behandlanade arbete som kan se ut på olika sätt.

Kontakt

Ida Andersson, 0533- 68 17 45
Ulrika Olsson 0533- 68 19 43
Rojin Zakholi, 0533- 68 16 47
Familjebehandlarna, 073 048 10 74

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-05-13