Paletten, familjebehandling och stöd
Kontakt

Paletten, familjebehandling och stöd

 • Råd och stöd till barn, unga och föräldrar genom öppen ingång.

 • Stöd till barn och unga kring problematisk användning av alkohol och droger.
 • Stöd med beslut om insats

Paletten är en del av socialförvaltningens öppenvård för barn, ungdomar och familjer. Vi hjälper till med råd och stöd i familjefrågor genom samtal.

Paletten erbjuder råd- eller stödsamtal genom en så kallad öppen ingång. Med öppen ingång menar vi att vi inte registrerar familjens namn eller dokumenterar att vi har träffats. Ni är välkomna att prata med oss om just er fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om ni behöver annan hjälp och stöd under en längre tid.

I öppen ingång kan vi till exempel prata om:

 • att det är svårt att komma överens om regler i familjen
 • att du misstänker att någon i familjen använder droger eller missbrukar alkohol
 • att du tycker det är svårt att prata tillsammans i familjen
 • att det ofta blir bråk hemma
 • syskonbråk som är jobbiga att hantera
 • när ni som föräldrar tycker olika och ger olika budskap
 • Alkohol eller droger: Om du är mellan 18-21 år och upplever att alkohol eller droger påverkar din hälsa och livsstil på ett negativt sätt.

Ring för att boka tid för ett första besök eller fråga om råd!

Samordnare Malin Kallén, telefon: 0533-681632

Palettens husmobil: 073-0481074

Ni når oss säkrast vardagar 08:30-16:00.

Besöksadress: Sundsgatan 1, 661 40 Säffle. Besök sker endast på inbokade tider.

Stöd med beslut som insats

Vi arbetar också med familjebehandling där det finns ett beslut från myndighetsutövningen vid barn- och familj om vår insats. De uppdragen får vi när någon ansökt om stöd eller då någon anmält oro för ett barn/ungdom.

Stöd med beslut om insats, pågår ofta under en längre tid än vid öppen ingång. Vid stöd med beslut om insats, kan vi erbjuda mer utvidgat föräldrastöd och hembesök. Ibland samverkar vi också med andra aktörer till exempel skolan och BUP kring barnet/ungdomen eller den unge. Inom ramen för stöd med beslut om insats kan vi även utföra stöd vid umgänge.

ACA möten i Karlstad

Aca är en anhörigstödgrupp för barn.

På torsdagar träffas Solbarnen Karlstad kl. 18:00-19:00 på Drottning Kristinas väg 7.

Öppet möte första torsdagen varje månad.

På söndagar träffas Solbarnen Karlstad kl. 16:00-17:30 på Drottning Kristinas väg 7.

Utöver ovanstående tider finns mer information om träffar och teman på www.aca-sverige.org

Telefon: 073-066 43 73
Telefon: 070-317 63 58
E-post: acakarlstad@gmail.com

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-01-04