Oro för barn och unga
Kontakt

Oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen. Om du i ditt yrke arbetar med barn och unga är du skyldig att anmäla oro om barn far illa.

Vid misstanke om brott mot barn, som misshandel eller sexuella övergrepp, sker samråd med Barnahus i Värmland. där finns specialister från de samverkande myndigheterna; åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och BUP. förhören hålls i en trygg och barnvänlig miljö. Barnahus Värmland Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton dagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan. Om vi beslutar att inleda en utredning bör den vara slutförd inom fyra månader.

En utredning innebär att vi genom samtal med er vårdnadshavare/föräldrar , ert barn/ungdom försöker kartlägga er situation genom att belysa risk och skyddsfaktorer i ert barns utveckling och er föräldraförmåga samt vilket stöd ni kan behöva. Vi inhämtar även uppgifter från andra, ex skolpersonal.

Tillsammans med er föräldrar diskuteras vilket eventuellt fortsatt stöd som ni kan vara i behov av, det kan vara samtalskontakt med en familjebehandlare eller kontaktfamilj där barnet är vissa dagar eller familjehem där barnet under en period bor hos en annan familj på heltid men med umgänge/kontakt med föräldrar.

När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser samt att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig. Skolpersonal kan också vara med på ett SIP och andra personer som ni föräldrar önskar ska delta.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20