Bild
Kontakt

Förebyggarteam

Förebyggarteamet är ett tvärprofessionellt samarbete med skola, socialtjänst, kultur- och fritid samt Första Linjen. Teamet jobbar förebyggande på individ, grupp och organisationsnivå. På individnivå jobbar förebyggarteamet även med att samordna insatserna kring ett barn/ungdom, så tidigt som möjligt i både ålder och situation.


I förebyggarteamet ingår följande funktioner:

 • Familjebehandlare
 • Socialsekreterare
 • Förste socialsekreterare
 • Elevhälsa inklusive skolpsykolog
 • Ungdomens Hus
 • Samverkande socialpedagog
 • Kurator från Första Linjen
 • Utvecklingschef för elevhälsan


Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-01-31