Bild
Kontakt

Förebyggande socialtjänst

Här kan du få råd och stöd av familjecentralens socionom i frågor som rör barn och familj.

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med, oavsett om det gäller något stort som tynger eller något mindre som upptar tankarna. Du har kanske frågor kring att vara förälder, eller något annat i din vardag. Familjecentralens socionom erbjuder stöd till både föräldrar, mindre barn och blivande föräldrar i frågor som rör barn och familj.

Att vänta barn eller att vara förälder är en omvälvande tid i livet, ibland kan det vara givande att prata med någon som är bra på att lyssna och ge stöd. Därför finns det en socionom i huset som du enkelt får kontakt med om du vill.

Familjecentralen erbjuder så kallade Trappan-samtal för barn som upplevt våld. Trappan-modellen är en samtalsmetod för krisstöd som används med barn, 4-18 år, som upplevt våld i sina familjer eller nära relationer. Genom att bearbeta en specifik händelse som barnet upplevt utifrån modellen och dess innehåll ges barnet verktyg för att bearbeta denna och andra svåra händelser som barnet varit med om. Utgångspunkten är att barnen har rätt till en egen kontakt och ett eget stöd, för att ges möjlighet att berätta om sina upplevelser.

Syftet är att barn och ungdomar ska kunna sätta ord på minnen genom att berätta och bearbeta traumatiska upplevelser och få hjälp med att få ett sammanhang i det som hänt. I samtalen får barnen möjlighet att uttrycka känslor och upplevelser om det som hänt. De får kunskap om vilka reaktioner som är vanliga för barn som upplevt våld. De får även hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna tankar och känslor.

Vi erbjuder detta helt utan kostnad och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Vid behov, frågor eller funderingar kontakta oss som arbetar med Trappan:
angelica.dahlberg@saffle.se | 0533-68 17 64
petra.karlsson@saffle.se | 0533-68 16 33

Om du har frågor kring ditt barn, föräldraroll, rådgivning, tips eller om du bara vill prata lite - ring eller SMS:a vår socionom via telefonnummer nedan. Du kan alltid be om att bli uppringd för att samtalen inte ska bli till en kostnad för dig. Att få stöd är kostnadsfritt, frivilligt och vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-08-24