Bild
Kontakt

Barnmorskemottagningen

Här träffar du barnmorskor som följer dig och ditt barns hälsa och utveckling under graviditeten.

Vi ger dig stöd och förbereder dig inför föräldraskapet. Både enskilt och i grupp. Barnmorskorna arbetar också med:

 • sexualitet och hälsa,
 • erbjuder preventivmedelsrådgivning,
 • gynekologisk cellprovtagning,
 • provtagning för att förhindra spridning av sexuellt överförbara infektioner.
Läs mer om barnmorskemottagningen på 1177.se
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-01-13