Oro för barn och unga
Kontakt

Familjebehandlarna

 • Råd och stöd till barn, unga och föräldrar genom öppen ingång.
 • Stöd till barn och unga kring problematisk användning av alkohol och droger.
 • Stöd med beslut om insats

Familjebehandlarna är en del av socialförvaltningens öppenvård för barn, ungdomar och familjer. Vi hjälper till med råd och stöd i familjefrågor genom samtal.

Familjebehandlarna erbjuder råd- eller stödsamtal genom en så kallad öppen ingång. Med öppen ingång menar vi att vi inte registrerar familjens namn eller dokumenterar att vi har träffats.

Ni är välkomna att prata med oss om just er fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om ni behöver annan hjälp och stöd under en längre tid.

 • Familjesamtal används när flera familjemedlemmar är berörda
 • Föräldrasamtal när enbart de vuxna önskar stöd eller råd
 • Barn/ungdomssamtal när barnet/ungdomen behöver få möjlighet att uttrycka tankar och känslor kring ett problem

Hos oss kan du bland annat få

 • Stöd i din roll som förälder
 • Stöd i att förstå ditt barn bättre
 • Stöd i att sätta rimliga gränser
 • Stöd i att få vardagen att fungera 

Vi tror att alla människor har inneboende resurser till att göra förändringar i sitt liv, men att man ibland behöver hjälp att plocka fram dem.

KNAS

Ett stöd för dig som är anhörig till någon som har bekymmer med alkohol och/eller narkotika

Stöd med beslut om insats

Vi arbetar också med familjebehandling där det finns ett beslut från myndighetsutövningen vid barn- och ungdomsgruppen om vår insats. De uppdragen har föregåtts av en utredning efter att någon ansökt om stöd eller då någon anmält oro för ett barn/ungdom.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet. Tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Anmälningsplikt innebär att vi måste anmäla om vi misstänker att ett barn far illa.

Förebyggande socialtjänst

Här kan du få råd och stöd av i frågor som rör barn och familj.

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med, oavsett om det gäller något stort som tynger eller något mindre som upptar tankarna. Du har kanske frågor kring att vara förälder, eller något annat i din vardag. Vi erbjuder stöd till både föräldrar, mindre barn och blivande föräldrar i frågor som rör barn och familj.

Att vänta barn eller att vara förälder är en omvälvande tid i livet, ibland kan det vara givande att prata med någon som är bra på att lyssna och ge stöd. Därför finns det en socionom i huset som du enkelt får kontakt med om du vill.

Vi erbjuder så kallade Trappan-samtal för barn som upplevt våld. Trappan-modellen är en samtalsmetod för krisstöd som används med barn, 4-18 år, som upplevt våld i sina familjer eller nära relationer. Genom att bearbeta en specifik händelse som barnet upplevt utifrån modellen och dess innehåll ges barnet verktyg för att bearbeta denna och andra svåra händelser som barnet varit med om. Utgångspunkten är att barnen har rätt till en egen kontakt och ett eget stöd, för att ges möjlighet att berätta om sina upplevelser.

Syftet är att barn och ungdomar ska kunna sätta ord på minnen genom att berätta och bearbeta traumatiska upplevelser och få hjälp med att få ett sammanhang i det som hänt. I samtalen får barnen möjlighet att uttrycka känslor och upplevelser om det som hänt. De får kunskap om vilka reaktioner som är vanliga för barn som upplevt våld. De får även hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna tankar och känslor.

Vi erbjuder detta helt utan kostnad och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Vid behov, frågor eller funderingar kontakta oss som arbetar med Trappan:

petra.karlsson@saffle.se | 0533-68 16 33

Behöver du stöd?

Om du har frågor kring ditt barn, föräldraroll, rådgivning, tips eller om du bara vill prata lite - kontakta oss via kontaktuppgifter nedan. Du kan alltid be om att bli uppringd för att samtalen inte ska bli till en kostnad för dig. Att få stöd är kostnadsfritt, frivilligt och vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontakta familjebehandlarna

 • Besöksadress: Sundsgatan 1, 661 40 Säffle. Besök sker endast på inbokade tider.
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-10-16