Kontakt

Barn, ungdom och familj

Här finner du information om vart du kan vända dig i olika frågor som rör barn, ungdom och familj

Barn- och familjegruppen arbetar med rådgivning och utredningar för att kunna erbjuda olika former av insatser till enskilda och familjer.

Barn- och familjegruppen tar emot ansökningar om stöd och anmälningar om misstänkta förhållanden hos barn och unga. Efter genomförd utredning tillsätts eventuella insatser.

Socialtjänstlagen (SoL) ligger till grund för individ- och familjeomsorgens verksamhet som bygger på samarbete och frivilliga insatser. Om allvarliga missförhållanden råder och samarbete inte kan uppnås, finns möjlighet till åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn- och familjegruppen handlägger också familjerättsliga frågor som rör faderskap, vårdnad, umgänge och boende för barn och kan erbjuda samarbetssamtal mellan föräldrar som skall eller har separerat.

Biståndshandläggare, funktionshinderomsorg, tar emot ansökningar och svarar på frågor som rör lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Kontakt
 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58