Korttidstillsyn
Kontakt

Korttidstillsyn

Fritidsverksamhet för ungdomar som har behov av extra stöd och hjälp.

Skolungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttids­tillsyn (förlängd barnomsorg) före och efter skoldagen samt under skolloven. Verksamheten är belägen på 31:an

Vanliga frågor och svar

Nej, föräldrarna får hämta barnen.

Nej, när ungdomen avslutar gymnaieutbildningen eller slutar skolan tidigare avslutas även korttidstillsynen.

Du kontaktar biståndshandläggare inom funktionsstöd.

Indelning efter födelsedatum


DatumTelefonDag 26-10Ring 0533-68 35 98Dag 11-25Ring 0533-68 36 56


Kontakt
 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionsstöd

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Enhetschef korttidstillsyn, Aspens, Stjärngatans och Polstjärnans gruppbostad

  Enhetschef funktionshinderomsorgen

  Socialförvaltningen

  0533-68 19 45

  Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-05-03