Barn- och ungdomsboende och elevboende
Kontakt

Barn- och ungdomsboende och elevboende

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Boende för barn kan beviljas för barn och unga som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo kvar hemma. I Säffle kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Elevboende kan beviljas för gymnasiestudier på annan ort om den unge på grund av sin funktionsnedsättning inte kan pendla. Den unge behöver även ha ett omvårdnadsbehov till följd av sin funktionsnedsättning.

Vanliga frågor och svar

Du får vara på elevboendet i samband med skoldagar. Du bor hemma under helger och lov.

Du kontaktar biståndshandläggare inom funktionshinderomsorgen.

Indelning efter födelsedatum


DatumTelefonDag 26-10Ring 0533-68 35 98Dag 11-25Ring 0533-68 36 56

 

Kontakt
 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionsstöd

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2020-10-20