Bild
Kontakt

Avgifter

De stödinsatser som du eller ditt barn beviljats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är avgiftsfria.

Däremot är det vissa egna kostnader som du själv ska betala i samband med insatsen.

Du kan läsa om aktuella avgifter i Avgiftsbroschyren funktionsstöd , 816.8 kB.

Kontakt
 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionsstöd

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-01-25