Bild
Kontakt

Boendestöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och/eller omfattas av personkrets enligt LSS och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd eller bostad.

Boendestöd

Det kommunala boendestödet styrs av socialtjänstlagen (SoL). Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om du kan få boendestöd.

Vi stöttar dig som kan ha svårt att få vardagen att fungera. Det kan av olika anledningar vara svårt att sköta hemmet, komma ut, ordna kontakter med myndigheter, passa tider eller annat som är viktigt i ditt liv.

Vi kan inte göra det åt dig, men tillsammans med dig. Vi kan gemensamt skapa rutiner som gör att din vardag fungerar bättre och vi planerar tillsammans hur du ska kunna nå målen.

Vi som är boendestödjare arbetar aktivt med dig utifrån ditt beslut och de mål som är kopplade till beslutet. Vi arbetar tillsammans aktivt med delmål, rutiner och uppföljning.

Målet är att du blir så självständig som möjligt.

Vanliga frågor och svar

I Säffle finns det ett särskilt boende på Nytorget. Läs mer här.

I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Nej.

Du kontaktar biståndshandläggare inom funktionshinderomsorgen.

Indelning efter födelsedatum


DatumTelefonDag 26-10Ring 0533-68 35 98Dag 11-25Ring 0533-68 36 56

 

Kontakt
  • Marie Edling

    t.f. Avdelningschef funktionshinderomsorg

    Socialförvaltningen

    0533-68 17 41

    Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-02-17