Dödsboanmälan
Kontakt

Dödsboanmälan

En anhörig har avlidit och du ska beställa en begravning. Nedan finns listat punkter som är bra att tänka på.

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som vi vill informera om. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till olika begravningsalternativ. Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo: Fastighet, mark, bohag, bil, båt, motorcykel, husvagn, skoter, obligationer, aktier eller andra värdepapper, försäkringar som avtals-, gruppliv-, privat- eller begravningsförsäkring, saldo på bankkonto och betalkort, överskjutande skatt.

Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att även stoppa eventuella autogirobetalningar. Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord! Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Dödsboanmälan görs till socialförvaltningens konsument och skuldrådgivare som nås på tfn 0533-68 15 10.

 • Räkning från begravningsbyrån samt övriga räkningar som beror själva begravningen
 • Dödsfallsintyget, som begärs av skatteverket
 • Uppgifter om samtliga banktillgodohavanden, utdrag från personkonto, senaste pensionsavi eller lönebesked samt uppgift på eventuella kostnader dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella livförsäkringar hos försäkringsbolag eller fackförening.
 • Uppgift från skattemyndighet om eventuell återbäring av skatt är att vänta.
 • Senaste deklarationen
 • Uppgift om det finns värdeföremål i form av smycken, antika möbler till exempel.
 • Intyg från samtliga dödsbodelägare om att de är överens om att dödsboanmälan skall upprättas. (blankett finns hos handläggare)
 • Aktuella namn och adresser på samtliga dödsbodelägare (så långt det är möjligt) samt telefonnummer.

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen till skäliga kostnader. Högsta belopp som kan utgå är 50 % av ett prisbasbelopp. Summan är beräknad att täcka kostnader så som dödsannons, transport, kista, kistdekoration, begravningsakten, gravsten, extra kostnad för om personen inte varit medlem i Svenska Kyrkan med mera. Nödvändiga transportkostnader (exempelvis när någon avlider på annan ort eller i sitt hem) beviljas utöver schablon om kostnaden är skälig utifrån avstånd och tidpunkt.

För mer information eller ansökan kontakta socialkontorets reception.

Kommunen ansvarar för att tillfälligt förvalta dödsboets egendom när ingen annan gör det och för att leta efter dödsbodelägare. Detta görs för att dödsboet ska kunna överlämnas till de rätta dödsbodelägarna. Kommunens ansvar för dödsboet är på så sätt endast tillfälligt.

Dödsbodelägarna ansvarar för att bevaka dödsboet och vid behov göra en adressändring för att få post som skickas till dödsboet.

Begravningsombud

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte samma möjlighet till inflytande och insyn i begravningsverksamheten. Därför finns det ett begravningsombud som företräder den som ej är tillhörig.

Kontaktuppgifter till begravningsombud i Säffle pastorat:

Kjell Nilsson
Mobil: 073-7738844
E-post: kjell-ake2.nilsson@telia.com

Kontakt
 • Handläggare

  Handläggare

  Socialförvaltningen

  0533-68 15 10

  Järnvägsgatan 13, Säffle

  Telefontid
  Vardagar 08:30-09:30

 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-03-10