Kontakt

Allmänt om socialnämndens uppgifter

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden är vårdgivare för kommunens hälso- och sjukvård.

Vad avser kommunens uppgifter rörande nyanlända i kommunen fullgörs dessa av socialnämnden förutom samhällsorienteringen som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för.

Därutöver fullgör socialnämnden även kommunens uppgift enligt gällande lag:
1. Lag (1997:736) om färdtjänst
2. Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
3. Alkohollag (2010:1622)
4. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
5. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
6. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
7. Skuldrådgivning
8. Dödsboanmälan
9. Lag (2008:962) om valfrihetssystem

I socialnämndens uppgifter ligger även konsumentverksamheten.

Socialnämnden ansvarar för livsmedelshantering, mat och måltider inom vård och omsorg- och funktionsstöd för den del av livsmedelshanteringen som inte produceras vid Tegnérköket. Nämnden är enligt livsmedelslagstiftningens regler att betrakta som livsmedelsföretagare. Detta ansvar kan delegeras till ansvarig för tillagningsenheten.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58