Rehabilitering och hjälpmedel
Kontakt

Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Hjälpmedel

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Att få en bedömning från en arbetsterapeut eller fysioterapeut vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

I kommunens hemsjukvård arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Man behöver ingen remiss för att komma i kontakt med dessa professioner.

Den som har behov av att kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast kan ringa rehabavdelningen under telefontiden, informationen finns längre ner på sidan.

Hjälpmedel

Säffle kommun ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna. Hjälpmedlen är oftast en del i rehabiliteringen och innebär för många att man kan leva ett mer självständigt liv.

Vem kan få hjälpmedel?

För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. I Säffle kommun är det vanligast att en arbetsterapeut eller fysioterapeut gör denna bedömning men även sjuksköterskan förskriver hjälpmedel. Vid behov av ett hjälpmedel tag då kontakt med någon av Säffle kommuns arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Hjälpmedelsförråd och teknisk service

Säffle kommun har ett hjälpmedelsförråd som finns i hus 5 Sundsgatan 1. En hjälpmedelstekniker är ansvarig för service av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för.

Teknisk beredskap för hjälpmedel

Om hjälpmedlet exempelvis säng, personlyft eller elektrisk rullstol inte fungerar under helger finns möjlighet att få hjälp av en tekniker som finns i beredskap för hela Värmland.

 • För kontakt, ring Region Värmlands växel: 010-8315000

Telefontid till arbetsterapeuter, fysioterapeuter

Varje vardag mellan kl. 08:30-09:30
Telefon: 0533-68 13 69

Hjälpmedlet tillhör landstinget eller kommunen.

Kom i håg att det är ditt ansvar att:

 • följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och anvisningar som du fått.
 • om ditt behov av hjälpmedlet förändras eller upphör vänd dig till Säffle kommuns hjälpmedelsverksamhet.
 • på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt.
 • om något fel uppstår med ditt hjälpmedel, vända dig till Säffle kommuns hjälpmedelsverksamhet.
 • rengöra hjälpmedlet innan det återlämnas.
 • inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel.
 • meddela Säffle kommuns hjälpmedelsverksamhet om hjälpmedlet skadats, tappats bort eller blivit stulet.
 • informera Säffle kommuns hjälpmedelsverksamhet vid tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet.
 • vända dig till Säffle kommuns hjälpmedelsverksamhet om du avser flytta utanför kommunen.

Skada och försäkringar

Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering. Om hjälpmedlet skadas vid transport t.ex vid flygresa ska detta anmälas till transportbolaget. Transportskada ersätts inte av landsting eller kommun.

Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd.

Kontakt
 • Mikael Lund

  Enhetschef rehab hemsjukvården

  Socialförvaltningen

  0533-68 13 66

  Björkbacksgatan 2, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-08