Boende och ekonomiskt bistånd
Kontakt

Information om ekonomiskt bistånd

Om du skulle få ekonomiska svårigheter kan du få hjälp inom socialtjänsten att komma till rätta med dina problem.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd, eller försörjningstöd som det också kallas, om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Socialsekreterarna vid ekonomiskt bistånd kan ge dig råd i ekonomiska och sociala frågor.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Säffle kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vart vänder jag mig?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kontakta social­förvaltningens reception på 0533-681677 och prata med en socialsekreterare. Om du återansöker om ekonomiskt bistånd kan du använda vår e-tjänst.

Socialsekreterarna har telefontid helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30.

Vad krävs för att ha rätt till bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Är du föräldraledig måste du i första hand ta ut föräldrapenning och andra bidrag. Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta och vara sjukanmäld på Försäkringskassan. Om du deltar i kommunens introduktionsprogram för nyanlända flyktingar eller deltar i en kompetenshöjande verksamhet enligt socialtjänstlagen ska du medverka i programmet enligt den överenskommelse som du gjort med din handläggare.

En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. Vi går också igenom dina möjligheter att själv kunna försörja dig. Att söka om ekonimskt bistånd innebär både rättigheter och skyldigheter.

Du och din socialsekreterare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål.

Vi har tystnadsplikt

All personal som jobbar vid Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra mydigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Förbättring och utveckling

Vi utvecklar området Ekonomiskt bistånd och vill gärna veta vad du tycker!

Vi vill utveckla vår verksamhet och vår målsättning är att färre familjer ska behöva vara beroende av ekonomiskt bistånd. Säffle kommun har i nuläget 401 hushåll som har ekonomiskt bistånd och i dessa finns 267 barn.

För att vi ska komma framåt är vi intresserade av DIN uppfattning och dina synpunkter kring hur fler ska kunna komma till i egen försörjning och inte behöva ekonomiskt bistånd.

Fyll i Blanketten Förbättringsidéer och lägg i brevlådan som finns i väntrummet på Socialkontoret, Järnvägsgatan 13.

Vanliga frågor och svar

Har ni ingen handläggare för ekonomiskt bistånd kan ni kontakta socialförvaltningens reception som hjälper er. För att komma i kontakt med socialförvaltningens reception kan ni antingen besöka oss på Järnvägsgatan 13 eller ringa 0533-681677.

Det enklaste sättet att få kontakt med din handläggare är att skicka ett meddelande genom att logga in på "Mina sidor". Handläggare på ekonomiskt bistånd finns även tillgängliga via telefon på telefontiden kl. 08:30-09:30 varje helgfri vardag.

En socialsekreterare gör en utredning om din ekonomi. I utredningen ska socialsekreteraren undersöka vad du tjänar, vilka räkningar du måste betala, hur många ni är i din familj, och om du har pengar på banken till exempel. Du får säga nej till utredning när du vill men då kan du inte få beslut om ekonomiskt bistånd.

Om du får pengar av socialtjänsten som du inte har rätt till, så ska du betala tillbaka pengarna. Om du lämnar fel uppgifter till socialtjänsten kan du bli anmäld till polisen.

Du har rätt att läsa allt som socialtjänsten skriver om dig. Socialtjänsten sparar information om dig i fem år och sedan förstör de informationen. Socialtjänsten får inte låta någon annan läsa informationen om dig. Polisen får läsa informationen om de undersöker brott.

Logga in på "Mina sidor" via e-tjänster på www.saffle.se. När du loggat in väljer du rutan med texten "Nytt meddelande". Du kan skriva ett meddelande till din handläggare samt bifoga bilagor till ditt ärende.

Ibland kan det vara så att det finns en tidigare påbörjad ansökan som inte har skickats in. Det kan därför vara bra att titta igenom tidigare ansökningar och se så att det inte finns någon påbörjad ansökan som inte skickats in. Skulle det finnas en påbörjad ansökan så behöver ni ta bort den. När ni tagit bort denna ansökan kan ni göra en ny återansökan.

När ni ska bifoga bilagor till er handläggare kan ni göra detta genom att skicka ett meddelande till er handläggare. För att bifoga en bilaga väljer ni gemet och sedan den fil du vill bifoga.

När ett beslut är fattat i ditt ärende kommer du får en notis, antingen via sms eller e-post. Du kan då följa länken som skickats och logga in med bank-id. Du finner då en notis i rutan "Ansökningar". Gå in på ansökningar och välj den senast inskickade ansökan. Välj sedan "Beslut". Därkan du läsa ditt beslut.

Har ni beviljats ekonomist bistånd framgår det i beslutsmeddelandet när pengarna utbetalas från socialkontoret. Det kan därefter ta 1-2 bankdagar innan ni har tillgång till pengarna på ert bankkonto. OBS! ni behöver registrera ert bankkonto i Swedbanks kontoregister. Länk till annan webbplats.

Om ni inte registrerar ert konto i Swedbanks kontoregister kommer pengarna att utbetalas via en utbetalningsavi som skickas till er folkbokföringsadress.

Om du vill överklaga beslutet om ekonomiskt bistånd ska du skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad men överklagandet ska skickas eller lämnas till socialnämnden i Säffle. Du kan också överklaga muntligt.

Du ska tala om vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådan uppgift som du anser har betydelse och som du inte redan har lämnat. Du måste uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer i din överklagan.

Om du väljer att skicka in din ansökan är adressen:

Socialnämnden
661 80 Säffle

För att Förvaltningsrätten i Karlstad ska behandla ditt ärende ska din överklagan ha kommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet.


Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-31