Bild
Kontakt

Stöd vid missbruk, våld eller hot om våld

Är du eller någon i din närhet på väg in i ett missbruk eller har drog- eller alkoholproblem, blivit utsatt för våld eller hot om våld? Då kan du få stöd och hjälp av kommunen

Om du är under 21 år och på väg in i ett missbruk kan du och/eller dina vårdnadshavare ansöka om stöd hos handläggare som kan besluta om insats med familjebehandlare som kan ge er samtalsstöd och drogtester. Är du över 21 år ska du kontakta kurator eller handläggare på alkoholpolikliniken. Om du är orolig för någon som hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Om du blivit utsatt för hot eller våld kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende. Du kan också på egen hand kontakta kvinnojouren Frida, 070-6105548 eller socialjouren 070-6923139 om behov av akut skydd uppstår kvällar eller helger.

Vanliga frågor och svar

Om du är över 21 år kan du vända dig till alkoholpoliklinikens öppenvårdsmottagning. Om du är under 21 år kan du ta kontakt med socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

Du kan vända dig till kommunens handläggare för anhörigstöd eller alkoholpolikliniken. Gäller det dig som förälder till ungdom under 21 år som missbrukar kan du vända dig direkt till socialtjänstens handläggare på barn- och familjegruppen eller våra familjebehandlare.

Kontakt
 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid)
  070-692 31 39

Senast uppdaterad • 2020-05-04