En medarbetare från Säffle räddningstjänst är på väg att gå in i en brandbil
Kontakt

Vår verksamhet

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet som styrs av Lagen om Skydd mot Olyckor (2003:778). Säffle Räddningstjänsts huvudsakliga uppgift är att skydda kommuninvånarnas liv, hälsa och egendom genom att verka skadeavhjälpande och förebyggande.

I vår verksamhet ingår, förutom att vara i dygnet-runt-beredskap för räddningsinsatser, bland annat att:

 • förebygga skador och olyckor i kommunen
 • utbilda människor i exempelvis brandkunskap, utrymning och Hjärt- & lungräddning
 • utveckla vår egen organisation samt våra egna färdigheter
 • underhålla räddningsutrustning

Mål med Säffle räddningstjänsts verksamhet:

 • Räddningstjänsten arbetar i första hand för att förhindra bränder och andra olyckor.
 • Räddningstjänsten har beredskap och resurser till insatser vid bränder och andra olyckor.
 • Räddningstjänstens personal har bred kompetens inom de skadeförebyggande områdena samt är väl rustade för skadeavhjälpande insatser.
 • Räddningstjänstens arbete ska i alla sina delar kännetecknas av ett aktivt miljötänkande.


Organisation

Mellan Arvika, Säffle och Eda kommuner finns ett civilrättsligt avtal om gemensam Räddningschef för de tre kommunerna. Räddningschefens kontor finns i Arvika men platschefen för Säffle finns på stationen i Säffle.

Personal

I Säffle Kommun finns det en heltidsstation som ligger i Säffle tätort samt en deltidsstation i Svanskog samt ett brandvärn i Nysäter. Vi får in ca 450 larm per år.

Stationen i Säffle är bemannad dygnet runt med fyra personer som har 90 sekunders anspänningstid. Utöver heltidspersonalen på stationen i Säffle finns också en brandman i beredskap som har en anspänningstid på fem minuter. Denna brandman har ett eget utryckningsfordon och åker direkt från sin beredskap till olycksplatsen.

Deltidsstationen i Svanskog har alltid två brandmän i beredskap med en anspänningstid på fem minuter. Brandvärnet i Nysäter har fri inryckning. Dessa stationer dras vid olyckor som inträffar i deras närhet, eller om heltidsstationen behöver förstärkning.

Alla brandstationer i Säffle Kommun åker förutom på vanliga räddningstjänstuppdrag på IVPA-larm. IVPA är en förkortning för "I Väntan På Ambulans". Det innebär att räddningstjänstens personal larmas ut på sjukvårdsuppdrag om ambulansen för tillfället inte är i närheten vid olycksfall i kommunen. Brandmännen gör då en första insats och har även delegering för att ge syrgas och använda hjärtstartare.

Räddningstjänsten i Säffle har även ett samarbete med Åmåls räddningstjänst, vilket innebär att vi blir utlarmade till varandra vid större händelser. Åmåls räddningstjänst är deltidsbemannad och har en anspänningstid på fem minuter.

Säffle kommun har ett mål att det normalt aldrig ska ta mer än 30 minuter att nå en olycksdrabbad inom kommunens gränser.

Säffle Räddningstjänst har även ansvar för räddningsinsatser på kuststräckan runt Värmlandsnäs. Vid sjöräddningsuppdrag såsom exempelvis drunkningstillbud, sjuktransport, eftersökning och haverier larmas vi om olyckan inträffat inom en sträcka upp till 200 meter ifrån land runt om Värmlandsnäs. Men vid bränder till sjöss och på öar sträcker sig vårt insatsområde ända ut till kommunens gränser, vilket innebär ett flertal skärgårdar och ca 15 000 öar, holmar och skär. Vi samarbetar även med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen vid insatser på Vänern.

I kommunen ligger ett antal speciella objekt som till exempel Nordic Paper (pappersmassa-industri), Moelven Värmlands Trä (träindustri), Pemco pelletsfabrik, Somas, BTG Källe och Säffle Sjukhus.

Om en brand skulle utbryta i någon av dessa objekt har vi en angreppstid på 1-10 minuter, beroende på var i byggnaden branden utbrutit, och vilken orienteringshjälp som kan erbjudas på plats. Det finns även två starkt trafikerade europavägar som korsar kommunen med E45 från syd till norr och E18 från väst till öst.

Vid extraordinära händelser som exempelvis större skogsbränder, oljeutsläpp eller kemolyckor där det behövs en större mängd resurser än vad vi har på stationen i Säffle, kan vi kalla in en resurskoordinator från Karlstad. Denne har ansvar för hela Värmland och kan snabbt fixa resursförtärkning från de olika räddningstjänsternas depåer beroende på vad ärendet gäller. Vid större skogsbränder kan även MSB (f.d. Räddningsverket) erbjuda resurser i form av materielcontainrar. De är placerade på olika ställen i Sverige, för att man smidigt ska kunna få tag på extramaterial om nöden kräver det.

Vid ett större oljeläckage till sjöss inom vårt område har vi möjlighet att kalla in resurser från Vänersborg som har ett stort lager med sjösaneringsutrustning.

Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder. Räddningstjänsten rycker ut vid till exempel trafikolyckor, sjukvårdslarm, sjölarm, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och oljeutsläpp.

Som brandman jobbar man inte bara med utryckning, utan en stor del av arbetet är även förebyggande arbete som t.ex. utbildning och brandskyddskontroller, stationsarbete såsom underhåll av material samt övningar och fysträning. För dig som vill arbeta inom räddningstjänst är viktiga egenskaper god fysik, starkt psyke, stresstålighet, vilja att hjälpa andra människor, social kompetens och förmåga att samarbeta.

Eftersom brandmannayrket är fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning under arbetstid. För en brandman ingår arbete på höga höjder och i trånga utrymmen. Därför bör du inte vara höjdrädd eller lida av klaustrofobi. De flesta räddningstjänster kräver även att du skall vara simkunnig och inneha C-körkort.

Utbildning

Utbildningen till brandman är tvåårig och heter Skydd Mot Olyckor. Den finns på Sandö (söder om Kramfors) och Revinge (norr om Lund) och är under MSB:s ansvar. Under en av terminerna under SMO är eleven ute på praktik på någon av Sveriges brandstationer.

Viktiga länkar:

För att jobba hos oss på Räddningstjänsten i Säffle så krävs det att du har SMO-utbildning eller Brandman Heltid (15 veckor) samt C-körkort och är simkunnig. Du får ej lida av höjdskräck eller klaustrofobi.
OBS! vid sommarvikariat krävs minst två godkända terminer på SMO-utbildningen.

Vid rekrytering genomför vi följande tester under en dag:

 • Rullbandstest på 5,6 km/h, 8 graders lutning
 • Arbetsrelaterad hinderbana
 • Arbete på hög höjd
 • Simkunnighet
 • Vattenlivräddning
 • Kör- och manöverprov, tungt fordon (lastbil)
 • Intervju

För upplysningar och frågor angående rekryteringen vid fasta tjänster, vikarietjänster och LIA-platser är du välkommen att kontakta Patrik som är ansvarig för rekryteringen hos oss. Han är även en av våra testledare samt facklig företrädare (Kommunal).
Patrik kan kontaktas på 0533 - 68 17 20 eller patrik.karlsson@saffle.se

Alla brandstationer i Säffle Kommun åker förutom på vanliga räddningstjänstuppdrag på IVPA-larm. IVPA är en förkortning för "I Väntan På Ambulans". Det innebär att räddningstjänstens personal larmas ut på sjukvårdsuppdrag om ambulansen för tillfället inte är i närheten vid olycksfall i kommunen. Brandmännen gör då en första insats och har även delegering för att ge syrgas och använda hjärtstartare.

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-02