Ordförandeklubba i kommunfullmäktiges sammanträdesrum Säfflesalen i Säffle stadshus
Kontakt

Sammanträdesdagar

Här finns samtliga sammanträden under året i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bolag, arbetsutskott och grupper.

Öppna förteckning
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-01-29