Bild
Kontakt

Postlista

Postlistan är en lista över allmänna handlingar som har kommit in till Säffle kommun och som registreras i kommunstyrelsens diarie. Exempel på handlingar är brev eller skrivelser.

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad och eller utskickad från myndigheten (kommunen). Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen med undantag av handlingar som är sekretessbelagda.

Kontakt
 • Anneva Karlsson

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-09-10