Bild
Kontakt

Kallelser och protokoll

Här hittar du dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna till eller har skickats från kommunen. Du kan även söka dokument som är upprättade inom kommunen.

 • Hittar du inte det du söker så kan du vända dig till respektive registrator, se kontaktuppgifter nedan.

Varje ärende får ett diarienummer när det registreras i diariet. Alla dokument som hör till ett ärende samlas under ett diarienummer.
(OBS att alla dokument inte får ett diarienummer)

Om det finns en pdf-ikon kan du ladda ner dokumentet i pdf-format. Innehåller dokumentet personuppgifter som i enlighet med personuppgiftslagen (PUL ) inte får publiceras på Internet kan du inte ladda ner dokumentet. Innehåller dokumentet sekretessbelagda uppgifter kan den heller inte laddas ner.

Även om det saknas en pdf-ikon kan du begära att få se dokumentet. Vänd dig då till respektive registrator. Det kan t.ex. vara kartor och andra handlingar som till sin karaktär är svåra att omvandla till pdf-format.

De allmänna handlingarna/dokumenten finns i pappersform på varje nämnds förvaltning. Vid begäran kan kommunen ut en avgift för kopior.

Diarium

Kontakt
 • Anneva Karlsson

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-09-15