Bild
Kontakt

Valnämnden

Valnämndens uppgift:

Utdrag ur valnämndens reglemente

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar även för kommunala folkomröstningar samt på lokal nivå för landsomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kontakt
  • Säffle kommun

    Säffle kommun

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 00

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-07